Ydelser med tilskud fra sygesikringen

Du kan henvises til psykologhjælp, hvis din praktiserende læge vurderer, at du hører ind under en af følgende grupper:

1. Røveri-, volds- og voldtægtsofre.

2. Trafik- og ulykkesofre.

3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.

4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

5. Pårørende til personer, der er ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.

6. Pårørende ved dødsfald (ved dødsfald forstås tillige ufrivillig abort/fødsel af et dødt barn efter udgangen af 19. graviditetsuge).

7. Personer, der har forsøgt selvmord.

8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge. Psykologhjælp kan ydes forud for abortindgrebet, når anmodning om tilladelse til indgrebet er fremsat til abortsamrådet.

9. Personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb.

10. Personer med let til moderat depression.

11. Personer med let til moderat angst og OCD mellem 18 ogn 38 år.

Henvisning til kategorierne 1-8 skal normalt udstedes inden 6 måneder efter den begivenhed, der er årsag til ønsket om psykologhjælp. Henvisningen skal dog senest være udstedt 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen, indtrådte. Der kan ikke udstedes henvisning senere end dette tidspunkt.

Henvisning til personer, der er omfattet af kategori 9 og 10 (incestofre m.fl. samt personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år) kan ske uden tidsberegning.

Din praktiserende læge kan henvise til maksimalt 12 konsultationer hos psykolog – dog kan persongruppe 10 (personer med let til moderat depression mellem 18 og 37 år) genhenvises til yderligere 12 konsultationer. Som grundlag for henvisning og genhenvisning af persongruppe 10 skal din praktiserende læge foretage en psykometrisk test.

Du kan frit vælge mellem de psykologer i hele landet, som er tilmeldt overenskomsten. Se oversigt i vejviseren på Sundhed.dk

Sygesikringen yder et tilskud på 60% af psykologens honorar.